Wat is intervisie?

Intervisie is bewust veranderen

Het is eigenlijk beter worden door een beroep te doen op je collega's om beter inzicht te krijgen over vraagstukken die echt over het werk gaan.

Samen met je collega's gaan we met behulp van een gekozen methode (er zijn er meerdere), maar altijd via het stellen van vragen een uitdaging van één van de deelnemers aan de oppervlakte brengen en ontrafelen.

De deelnemers (collega's of vakgenoten) dragen geen oplossingen aan maar stimuleren de inbrenger van de uitdaging door het stellen van helpende en prikkelende vragen.

Waarom werkt het?

Je krijgt gewoon beter inzicht

Doordat:

  • Er niet zomaar (goed bedoelde) adviezen worden gegeven
  • Het op een vragende manier gaat
  • De anderen wellicht andere vragen stellen dan je zelf zou doen, omdat ze anders naar de situatie kijken

Door de vragen te beantwoorden krijg je vanuit je eigen oplossend vermogen meer zicht op je eigen vraagstuk. Met dit inzicht kun je vaak tot alternatieven oplossingen of een andere werkwijze komen.

Bijkomend voordeel is dat de collega's vaak ook wat opsteken omdat ze in meer of mindere mate met dezelfde uitdagingen kampen.

Wederom WIN WIN